Ivana Hostová - Jaroslav Šrank
Dejiny súčasnosti
Boris Ondreička: Spevník. Bratislava : OZ Brak, 2018.
Kritika

Spevník: Ondreička: Ondrej: Ἀνδρέας: ἀνήρ/ἀνδρός: muž v strednej Európe na prelome dvadsiateho a dvadsiateho prvého storočia, stále ostentatívne falicky egocentricky, seba sa takmer sedemstostranovým megaopusom prezentujúci.

06/24/2020 - 09:30
Radoslav Passia
Literárny fond bez odvodov a na rázcestí
glosy

Odvody sú zásadným zdrojom príjmov fondu, bez nich je jeho ďalšia existencia ohrozená. Nevieme však, čo má nasledovať po tomto zrušení, nevieme ani, či to už tuší samotné ministerstvo. Vykryje veľkú stratu príjmov LF v roku 2020 dotáciou? A čo bude potom? Zruší sa LF takpovediac bez náhrady alebo jeho činnosť prevezme iná organizácia? Zlúčia sa existujúce umelecké fondy (existuje ešte výtvarný a hudobný) do jedného? Alebo sa LF zreformuje a zmení na modernú, personálne menšiu a aktívnejšiu organizáciu zameranú napríklad na poskytovanie umeleckých štipendií a rezidencií, aby sme zmysluplne využili domy spisovateľov v Piešťanoch a Tatrách?

05/18/2020 - 10:16
Nádasov Stav vecí v slovenskom preklade
iné

Platforma pre literatúru a výskum vydáva novú knihu. Prvým zväzkom edície Dunaj je výber z esejí maďarského spisovateľa Pétera Nádasa Stav vecí v preklade Renáty Deákovej.

04/30/2020 - 17:25
Vladimír Barborík
Anketa Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019)
Bilancia

Od marca tohto roku sme na stránkach Plav-u postupne publikovali odpovede na otázky bilančnej ankety Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019), začiatkom novembra sme ju uverejnením posledného (šiesteho) bloku odpovedí uzavreli. Redakcia oslovila 139 spisovateľov, literárnych kritikov, literárnych vedcov, slovakistov, prekladateľov a vydavateľov, ale aj ďalších účastníkov domáceho literárneho života, ako prvých niektorých účastníkov spomenutej ankety Slovenských Pohľadov. Dostali a publikovali sme 42 odpovedí.

11/18/2019 - 13:45
Redakcia
Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) VI.

Redakcia časopisu Platforma (plav.sk) pri príležitosti nadchádzajúceho okrúhleho výročia Novembra 1989 pripravila anketu venovanú najvýraznejším dielam, ktoré vznikli v slovenskej literatúre v uplynulých tridsiatich rokoch. V poslednom vydaní ankety z oslovených príslušníkov a príslušníčiek mladšej generácie odpovedajú Matúš Mikšík, Derek Rebro, Michal Tallo, Eva Tomkuliaková, Eva Urbanová a Dominik Želinský.

11/07/2019 - 11:06
Redakcia
Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) V.

Redakcia časopisu Platforma (plav.sk) pri príležitosti nadchádzajúceho okrúhleho výročia Novembra 1989 pripravila anketu venovanú najvýraznejším dielam, ktoré vznikli v slovenskej literatúre v uplynulých tridsiatich rokoch. Z oslovených príslušníkov a príslušníčiek mladšej generácie odpovedajú Ivana Dobrakovová, Tomáš Hučko, Michal Hvorecký, Marianna Koliová, Katarína Kucbelová a Matej Masaryk.

09/16/2019 - 09:44
Redakcia
Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) IV.

Redakcia časopisu Platforma (plav.sk) pri príležitosti nadchádzajúceho okrúhleho výročia Novembra 1989 pripravila anketu venovanú najvýraznejším dielam, ktoré vznikli v slovenskej literatúre v uplynulých tridsiatich rokoch. Z ďalších oslovených príslušníkov a príslušníčiek strednej generácie odpovedajú Uršuľa Kovalyk, Peter Macsovszky, Pavel Matejovič, Peter Michalovič, Jozef Dado Nagy, Jana Pátková, Veronika Rácová, Vanda Rozenbergová, Ivica Ruttkayová, Jaroslav Šrank a Peter Šulej.

06/24/2019 - 15:35
Redakcia
Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) III.

Redakcia časopisu Platforma (plav.sk) pri príležitosti nadchádzajúceho okrúhleho výročia Novembra 1989 pripravila anketu venovanú najvýraznejším dielam, ktoré vznikli v slovenskej literatúre v uplynulých tridsiatich rokoch. V pokračovaní ankety, v ktorej boli oslovení príslušníci strednej generácie, odpovedajú Balla, Peter Darovec, Ingrid Hrubaničová a Iris Kopcsayová.

05/24/2019 - 12:34
Redakcia
Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) II.

Redakcia časopisu Platforma (plav.sk) pri príležitosti nadchádzajúceho okrúhleho výročia Novembra 1989 pripravila anketu venovanú najvýraznejším dielam, ktoré vznikli v slovenskej literatúre v uplynulých tridsiatich rokoch. V pokračovaní ankety, v ktorej boli oslovení príslušníci staršej generácie, odpovedajú Ľubomír Feldek, Rudolf Chmel, Rudolf Jurolek, Luboš Machala, Zora Prušková, Gabriela Rakúsová, Júlia Sherwood, Alta Vášová, Peter Zajac a Milan Zelinka.

04/29/2019 - 13:50
Redakcia
Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) I.

Redakcia časopisu Platforma pri príležitosti nadchádzajúceho okrúhleho výročia Novembra 1989 pripravila anketu venovanú najvýraznejším dielam, ktoré vznikli v slovenskej literatúre v uplynulých tridsiatich rokoch. Nemá ambíciu niečo uzatvárať, chceme sa iba spolu s respondentmi a našimi čitateľmi pristaviť a ponúknuť osobnú hodnotovú bilanciu obdobia, ktoré v porovnaní s tým predchádzajúcim ponúklo literárnej tvorbe radikálne iné podmienky. Prehistóriou tej našej je anketa publikovaná v roku 1988 v časopise Slovenské pohľady.

V prvom kole ankety odpovedajú Ján Buzássy, Jozef Čertík, Mila Haugová, Fedor Matejov a Boris Mihalkovič.

03/18/2019 - 10:53
Ivan Medeši
Zdroj:
autor fotografie: Maroš Volovár
Vladimír Barborík
... keď počujem harmoniku, mám po nálade
rozhovor s prozaikom Ivanom Medešim, autorom knihy Jedenie
Rozhovory

Kniha, o ktorej sa hovorí. Minulý rok vydalo Východoslovenské združenie VALAL knihu poviedok Ivana Medešiho Jedenie. Je to prvé vydanie a zároveň aj preklad (Maroša Volovára); nie je to prvá autorova kniha, ktorá vychádza na Slovensku, ale prvá v slovenčine; prózy boli napísané v azbuke, ale vychádzajú v latinke... Tých „ale“ by sa našlo viac, no podstatný je ohlas knihy, recenzný aj čitateľský.

O týchto, ale aj o ďalších „ale“ sme sa rozprávali s prozaikom a básnikom Ivanom Medešim.

03/01/2019 - 14:01
Adam Bžoch
Heinrich Böll a Československo
Heinrich Böll – Der Panzer zielte auf Kafka. Heinrich Böll und der Prager Frühling. Köln : Kiepenheuer & Witsch, 2018.
recenzie

Význam publikácie o H. Böllovi a Pražskej jari by sme ťažko mohli zredukovať na pripomenutie Böllovho politického odmietnutia okupácie z augusta 1968, ktoré napokon viedlo – tak ako v prípade mnohých západných spisovateľov, vyjadrujúcich sa kriticky k sovietskej invázii do Československa – v období tzv. normalizácie k dlhoročnému zákazu jeho diel v ČSSR. Kniha otvára diferencovanejší pohľad na spisovateľov záujem o Československo (najmä o Čechy).

02/11/2019 - 09:28