Internetový časopis Platforma (plav.sk [1]) vznikol v roku 2016. Jeho vydavateľom je občianske združenie Platforma pre literatúru a výskum, ktoré sídli v Bratislave, spoluvydavateľom je Ústav slovenskej literatúry SAV.

Cieľom časopisu je predovšetkým kriticky reflektovať aktuálne dianie v oblasti literatúry, umenia, kultúry, médií a spoločnosti. ISSN 2453-9147.

Online magazine Platforma (plav.sk [1]) was established in 2016. Its publisher is the civic association Platform for Literature and Research, which is based in Bratislava, Slovakia. The co-publisher is the Institute of Slovak Literature of the Slovak Academy of Sciences.

The aim of the magazine is critical reflection on contemporary literature, art, culture, media and society.