Nádasov Stav vecí v slovenskom preklade
iné

Po kolektívnej publikácii Minulosť, súčasnosť a perspektívy literárnovednej slovakistiky (2018) vydáva Platforma pre literatúru a výskum ďalšiu knihu. Tentoraz ide o nový slovenský výber z esejistiky Pétera Nádasa Stav vecí, ktorý obsahuje štrnásť žánrovo jednotných, ale tematicky rôznorodých textov. Pôvodne boli uverejnené v rokoch 1998 až 2018. Tento známy maďarský spisovateľ sa v nich opäť prejavuje ako senzitívny pozorovateľ intímnej roviny ľudského života, no reflektuje predovšetkým široké spektrum iných problémov: umeleckých, kultúrnych, historických, spoločenských a politických.

Výber textov urobil pre slovenských čitateľov a čitateľky sám autor. Ukazuje v nich záujem a schopnosť orientovať sa v širokom spektre tém. Je totiž spisovateľom prirodzene aktívnym, jeho eseje vždy pulzujú medzi individuálnym a kolektívnym, otvorené spoločenské otázky pociťuje aj ako osobne pálčivé a tieto dve roviny ľudského života dokáže vo svojich textoch suverénne prepájať. 

Nádasove eseje čerpajú prevažne z iných reálií a pôvodne boli určené inému publiku najmä v jeho domovskej krajine a nemeckojazyčnom kultúrnom priestore. No umožnia nám lepšie pochopiť myšlienkový svet, z ktorého vyrastajú jeho umelecké prózy, ale aj slovenský „stav vecí“, pretože s Maďarmi žijeme v spoločnom „historickom regióne Európy“ (Jenő Szűcs).

Kniha vychádza ako prvý zväzok edície Dunaj, ktorá bude prinášať esejistické tituly z priestoru široko chápanej strednej Európy. Preložila ju Renáta Deáková, autorkou doslovu je Judit Görözdi, editorom zväzku a edície Radoslav Passia, autorom grafického návrhu Peter Javorík. Preklad a vydanie knihy podporil dotáciou Fond na podporu umenia.

 ***

Péter Nádas (1942) je prozaik, esejista, dramatik a fotograf. Tento výrazný predstaviteľ súčasnej maďarskej literatúry, dobre známy v európskom kultúrnom priestore, je nositeľom významných domácich a medzinárodných ocenení. Nádasove knihy neustále vychádzajú v prekladoch do rôznych jazykov. V slovenskom preklade Petra Kováča vyšli: výber z esejí Hamlet je slobodný (1999) a súbor dramatických textov Upratovanie (2003). Katarína Králová preložila román Koniec rodinnej ságy (1999), Juliana Szolnokiová Knihu pamätí (2004) a Paralelné príbehy (2009). Judit Görözdi edične pripravila literárnovednú publikáciu Priestory vnímania – O tvorbe Pétera Nádasa (2011), ktorá slovenským čitateľom približuje rozličné aspekty autorovho diela.

 ***

Péter Nádas: Stav vecí. Preklad Renáta Deáková. Bratislava : Platforma pre literatúru a výskum, 2020. ISBN 978-80-973125-1-0. 168 strán.

 

Publikované: 04/30/2020